Şartlar ve Koşullar


İşbu site Kuralları ve üyelik sözleşmesi site kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme okunmadan kabul edilmeden siteye üye olunamaz veya üye olmadan da olsa sitede işlem yapılamaz, yapıldığında aşağıda belirtilen tüm kurallar kabul edilmiş sayılır. Bu sitede işlem yaptığınızda işbu site kuralları ve üyelik sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Siteyi kullanmanız veya üye olmanız halinde aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.


GİRİŞ

Bu sitenin logosu, isim hakkı ve içeriğine ilişkin tüm hakları rulomatik.com ’a aittir. Siteyi 18 yaşından küçüklerin kullanması velisinin iznine bağlıdır.

1.TANIMLAR VE ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLER

1.1 rulomatik.com: Kullanıcıya çeşitli form ve formatlarda sunan bir web sitesidir.
1.2. Site Yönetimi : Site üzerinde değişiklik, yayına koyma, yayından alma vb. gibi her türlü hak ve kullanım yetkisi olan, kendisini site üzerinde ilgili sayfada tanıtan yapıdır.
1.3. Kullanıcı : rulomatik.com web sitesini kullanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
1.4. Üye : rulomatik.com web sitesine, rulomatik.com’un sunduğu bir takım ayrıcalıklardan faydalanmak üzere bir takım formları site üzerinden kullanıcıya gönderir.

2.GENEL ESASLAR

2.1.rulomatik.com’a üye olurken vereceğiniz kişisel bilgiler başka bir amaç için kullanılamaz, diğer kişi ve kurumlara verilemez.
2.2 rulomatik.com kullanımı kişisel veya kurumsaldır. Bu durum kullanım tipine göre değişir.

3. KULLANIM KURALLARI

Kullanıcılar, aralarında etkileşimi mümkün kılan fonksiyonları kullanırken aşağıdaki koşullara uymayı kabul etmiş sayılır.
3.1 Kullanıcı suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, paylaşamaz ya da iletemez. Sitede bu tür bilgilerin hiç bir şekilde bulunması veya saklanması mümkün değildir.
3.2. Kullanıcı bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım yada başka malzeme postalayamaz ya da iletemez
3.3. rulomatik.com kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla rulomatik.com web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. rulomatik.com kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.
3.4. rulomatik.com kullanıcıları, rulomatik.com web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin rulomatik.com. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından rulomatik.com.’a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3.5. rulomatik.com web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. rulomatik.com kullanıcılarının, rulomatik.com web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. rulomatik.com doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, rulomatik.com web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
3.6. rulomatik.com kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin bilgi ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri her türlü zararlarla ilgili olarak rulomatik.com. ’dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir. Kullanıcı verilerinin herhangi bir şekilde elektronik hırsızlık yolu ile çalınmasından veya başka bir şekilde ele geçirilmesinden veya site yönetimince sehven paylaşılmasından veya herhangi bir şekilde elde edilmek suretiyle yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanıcının bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. gibi her türlü elde olmayan durumlardan dolayı gelebilecek maddi ve manevi zararlardan rulomatik.com sorumlu değildir. Kullanıcılar paylaştıkları/gönderdikleri/kaydettikleri bilgi ve verilerini bu düşünce ile değerlendirerek işlem yapmaları önem arz etmektedir.
3.7. rulomatik.com. kullanıcıları rulomatik.com web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.
3.8. rulomatik.com site dahilindeki interaktif alanlarda kullanıcıların yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda değildir. rulomatik.com üzerinde siyasi ve dini içerikli yazışmalar ve tartışmalar kesinlikle yasaktır. rulomatik.com link verdiği, banner tanıtımı yaptığı sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir.
3.9. rulomatik.com, kullanıcıların verdiği ve veri tabanında bulunan bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, site kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini zenginleştirmek için kullanabilme hakkına sahiptir ancak kişilere ait bilgiler tek tek kullanılmayacaktır.
3.10. rulomatik.com’da bulunan bütün yazılı, resimli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak kişisel sayfalarda yayınlamak ve/veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu gibi materyallerin kullanılması halinde mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir ibarenin sayfanın altına eklemesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda rulomatik.com bu uyarıyı yaptığından, hiçbir sorumluluk kabul etmez.
3.11. Teknik aksaklıklardan dolayı rulomatik.com’da hata ya da kesinti olabilir.

4.FORM DOLDURMA İŞLEMLERİ

4.1 rulomatik.com’da fom doldururken veya kullanırken verilen bilgilerin doğruluğu göz önünde bulundurulur. Yanlış beyanlardan dolayı oluşabilecek hatalardan rulomatik.com sorumlu değildir.
4.2 rulomatik.com’u kullanırken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Kullanım ilgili tüm yazışmalarda verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. rulomatik.com verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan rulomatik.com sorumlu değildir. 4.3. Bu sayfada yer alan maddeler, değişikliklerin bu sayfadan belirtilmesi şartıyla rulomatik.com tarafından istendiği zaman değiştirilebilir.

5.GÜVENLİK

5.1 Yukarıdaki kuralları içeren anlaşma, rulomatik.com tarafından herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilebilir.
5.2. rulomatik.com kullanıcıları, rulomatik.com web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Bursa Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar. Bu anlaşmanın bir suretinin yazılı olarak çıktısının alınması üye sorumluluğundadır.

Geri Dön